Uluslararası Silahlı Kuvvetler
Muhabere ve Elektronik Derneği
Türkiye Şubesi

AFCEA TÜRKİYE

 

  AFCEA Türkiye Hakkında

   Yönetim/Denetim

   Tüzük

   Etkinlikler

   Üye Şirketler

   Üyelik


  AFCEA International

  AFCEA Europe

  AFCEA Online Directories

  SIGNAL Online

  SIGNAL Connections


   English

  

 

SIGNAL Dergisi

SIGNAL Magazine

SIGNAL Dergisi'nin internet sayfalarını http://www.afcea.org/signal adresinde bulabilirsiniz.

SIGNAL aylık bir dergi olup, elektronik, bilgisayar, haberleşme, istihbarat, görüntü ve bilgi sistemleri alanlarında en güncel bilgileri sunar. Bir ileri teknoloji izleyicisi olarak SIGNAL dergisi, okuyucuyu Ar-Ge'deki gelişmeler konusunda bilgilendirmek amacıyla bilim ve teknoloji alanında kapsamlı, güncel ve açık makaleler sunar.

Bilgi sistemleri sanayiinde en güncel konularda derinliğine bilgi verebilmek için derginin aylık temalarını içeren makaleler özel raporlarla desteklenir.

Derginin standart aylık sayfa sayısı 96 olup, bu rakam Ocak ayında yayımlanan "Kaynak Kitap"ta (January Source Book Directory) 275 sayfaya kadar çıkar. Her dergi 12 - 15 makale içerir.

  • NewsNet sayfaları; iş sahaları, uzay, küresel, hükümet ve askeri konularda güncel haberler sunar.

  • DataLink sayfaları; önemli sözleşmeler hakkında bilgi verir.

  • InfoQuest sayfaları; pazardaki yeni ürünler ve yayınlar hakkında bilgi verir.

  • Internet sayfaları; en son internet siteleri hakkında bilgi verir.

SIGNAL, okuyucularına haber tarzında bilgi verir. SIGNAL'in amacı güvenilirliğini ve kapsamlılığını sürdürmek, haberi olduğu gibi aktarmaktır. Dergi sansasyonel olmayı istemez. SIGNAL, doğruluk, açıklık ve olayı olduğu gibi aktarma üzerine yoğunlaşır.

Derginin politik bağı yoktur. Bir kuruluş veya ürünün desteklenmesinde taraf tutmaz, bir konunun her yönüyle tanıtılmasını yeğler. Yapılan araştırmalar, okuyucuların SIGNAL'i önemli bir kaynak olarak kullandığını göstermiştir. Okuyucuların;

  • %99'u SIGNAL'i değerli bir hizmet olarak tanımlamakta

  • %95'i SIGNAL'i bilgi verici olarak görmekte

  • %88'i SIGNAL'i okunması kolay olarak değerlendirmekte

  • %88'i SIGNAL'i teknik gelişmeleri izlemede güncel bulmaktadır.


AFCEA Türkiye Hakkında | Yönetim/Denetim | Tüzük
Etkinlikler | Üye Şirketler | Üyelik
Signal Dergisi | Europe | International | English