Uluslararası Silahlı Kuvvetler
Muhabere ve Elektronik Derneği
Türkiye Şubesi

AFCEA TÜRKİYE

 

  AFCEA Türkiye Hakkında

   Yönetim/Denetim

   Tüzük

   Etkinlikler

   Üye Şirketler

   Üyelik


  AFCEA International

  AFCEA Europe

  AFCEA Online Directories

  SIGNAL Online

  SIGNAL Connections


   English

  

AFCEA Türkiye Hakkında

Silahlı Kuvvetler Muhabere ve Elektronik Derneği (AFCEA), uluslararası bir kuruluş olup, üyeleri arasında bilgi alışverişi için etik forumlar sağlamayı amaç edinmiştir. AFCEA, savunma, anayurt güvenliği ve bilgi toplumları için, bilişim, iletişim ve elektronik teknolojileri alanlarında üyeleri ile ilgili konuların araştırılarak bilgi birikiminin artırılması üzerinde yoğun olarak çalışmaktadır. AFCEA International’ın merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington DC eyaletindedir.

AFCEA Türkiye, AFCEA International’ın bir şubesi olup, 3335 sayılı Kanun ve Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun kararı ile 29 Kasım 1989 tarihinde kurulmuştur. AFCEA Türkiye kar amacı gütmeyen ve hiçbir politik çıkarı ve ilişkisi olmayan bilimsel nitelikte bir birliktir. Ana merkezi Ankara, Türkiye’dedir.

AFCEA Türkiye’nin amacı: Bilişim teknolojileri, iletişim ve elektronik sistemler ve ilgili diğer alanlarda, milli ve uluslararası kamu, akademik ve sanayi kuruluşları arasında, bilgi alışverişini destekleyen müşterek forumlar sağlamaktır.

AFCEA Türkiye’nin Ülküsü: Bilişim teknolojileri, iletişim ve elektronik sistemler alanında, milli ve uluslar arası kamu kurum ve kuruluşları ile endüstriyel ve akademik çevreler için önde gelen bir birlik olmaktır.

AFCEA Türkiye’nin Görevi: Yukarıda bahsedilen AFCEA International’ın görevi ile aynıdır.

AFCEA Türkiye Temel Değerleri:

Etiklik: İcra edilen bütün faaliyetlerde en üst seviyede etik olarak davranılır.

Ülküsel Liderlik: Hedef kitledeülküsel liderlik uygulanması ve her düzeydeki üyelerin bu konuda teşvik edilmesi sağlanır.

Bağlılık: Birliğin sürekli iyileştirilmesi ve üyelerimize verilen hizmette iyileştirme sağlanması konusunda daimi gayret gösterilir.

Kalite: İcra edilen her şeyin en yüksek kalitede olması sağlanır.

Eğitim: Üyelere ve hizmet verilen topluluklarda eğitimi yükseltmek amacıyla mümkün olan her şeyin yapılması hedeflenir.

Çeşitlilik: Bütün üyelerimizin ve topluluğumuzun her kesimi, cesaretlendirip, kucaklanarak sürekli olarak yeni üye kazanımı desteklenir.

 

AFCEA Türkiye, yukarıda belirtilen amacı, ülküsü, görevi ve etik değerleri doğrultusunda aşağıdaki konularda çalışmaktadır:

  • Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
  • Milli ve uluslar arası seminerler, konferanslar, paneller ve eğitim amaçlı kurslar düzenlemek.
  • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak.
  • Üyeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için sosyal etkinlikler ve toplantılar düzenlemek.
  • Uluslararası faaliyetlere katılmak, bu amaçla diğer AFCEA şube ve kuruluşlar ile birlikte bir etkinlik veya proje üzerinde ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
  • AFCEA International ve şubelerinin, ilgili konulardaki etkinlik ve faaliyetlerini desteklemek ve yardımcı olmak.
  • Etkinlik ve faaliyetlerini destelemek için, yasal mevzuat çerçevesinde gerekli izinleri alarak yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
  • Yapılan bağışlar ile öğrencilere eğitim burs yardımı ve olanakları sağlamak.

AFCEA Türkiye, kendi ve AFCEA International tüzüğünde yer alan esaslara bağlı olarak, faaliyetlerini etkili bir şekilde yerine getirmeye devam etmektedir.


AFCEA Türkiye Hakkında | Yönetim/Denetim | Tüzük
Etkinlikler | Üye Şirketler | Üyelik
Signal Dergisi | Europe | International | English